Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete
Hungarian Association of Applied Linguists and Language Teachers

A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete választmányának határozata

a Brassai Sámuel-díj alapításáról és adományozásáról

  1. § A MANYE választmánya kitüntetést alapít. A kitüntetés elnevezése: Brassai Sámuel-díj.

  2. § A Brassai Sámuel-díj adományozható mindazoknak, akik az alkalmazott nyelvészet területén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, akik a MANYE tevékenységében az egyesület tagjaként aktívan részt vesznek, illetve mindazoknak a magyar és nem magyar állampolgároknak, akik az egyesület tevékenységét nagy mértékben támogatják.

  3. § Évente egy díj adományozható. A díjat az Egyesület elnöke a MANYE kongresszusán adja át a díjazottnak.

  4. § A díjazott személy kijelölésével kapcsolatos eljárás a következő: A tárgyévet megelőző három naptári évben díjazott három személy közös javaslatot tesz a választmánynak három kitüntetésre érdemesnek tartott személyre. A MANYE választmánya a javasoltak közül titkos szavazással választja ki a tárgyévben díjazandó személyt. A jelöltek nevét a választmány nem hozza nyilvánosságra; a titkos szavazás eredményét, azaz a kitüntetett személyét a korábbi kitüntetettekből álló, említett három tagú bizottság állapítja meg.

  5. § A díjazott az adományozást igazoló oklevelet és plakettet kap. A plakett kerek, ezüstből készült, átmérője 70, vastagsága 6 milliméter. A plakett egyoldalas: Brassai Sámuel arcképét, nevét, születésének és halálának évszámát ábrázolja. Tervezője Lugossy László szobrászművész. Kivitelezője Halmágyi Róbert ötvös.

  6. § E határozatot a MANYE választmánya 2002. június 28-án fogadta el azzal a kiegészítéssel, hogy a határozat visszamenőleges hatállyal rendelkezik, amennyiben a választmány mindazok kitüntetését érvényesnek tekinti és megerősíti, akik azt a 2002. és az azt megelőző években megkapták.

A MANYE választmánya fenti határozatának kiegészítéséül a 2003-ig Brassai Sámuel-díjjal kitüntettek névsora:

1999 - Dr. Papp Ferenc akadémikus
2000 - Dr. Szépe György tanszékvezető egyetemi tanár
2001 - Dr. Székely Gábor egyetemi tanár
2002 - Dr. Klaudy Kinga igazgató, tanszékvezető egyetemi tanár

Budapest 2002. június 28.

Szőllősy-Sebestyén András
a MANYE főtitkára

Szépe György
a MANYE elnöke

Brassai Sámuel-díj
2005. március 3.