Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete
Hungarian Association of Applied Linguists and Language TeachersMEGHÍVÓ

A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete

és a Balassi Intézet

szeretettel meghívja Önta 2008. április 3. és 5. között
megrendezendő
XVIII. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUSÁRA

A kongresszus központi témája:

A MAGYAR MINT EURÓPAI ÉS VILÁGNYELV


1.körlevél 2.körlevél 3.körlevél 4.körlevél 5.körlevél 6.körlevél


Előadással kapcsolatos absztraktot töltöttek fel
A konferenciára résztvevőként regisztráltak
Elfogadott előadások listája - MANYE 2008
Szekcióbeosztás absztraktokkal
Programfüzet
Aktuális szekcióbeosztás (programváltozásokkal!)2008. 04. 01.
Kerekasztalok


AZ ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓJA

A - K

L - Zs

Házigazdák: Lauter Éva, a Balassi Intézet főigazgatója
Gremsperger László, a Balassi Intézet oktatási igazgatója

Programbizottság:

Klaudy Kinga egyetemi tanár, elnök
Heltai Pál egyetemi docens,
Lengyel Zsolt egyetemi tanár,
Nádor Orsolya egyetemi docens, a BI Magyar Nyelvi Tagozatának vezetője
Székely Gábor egyetemi tanár
Szőllősy-Sebestyén András egyetemi adjunktus, a MANYE főtitkára

Szervezőbizottság:


Gremsperger László (elnök),
Fóris Ágota (MANYE),
Lőrincz Anna (Balassi Intézet),
Nagy Ibolya (Balassi Intézet),
Sárdi Csilla (MANYE),
Szentesi Adrienn (Balassi Intézet),
Tóth Gábor (Balassi Intézet)

Helyszín: Balassi Intézet, 1016 Budapest, Somlói út 51. (Elérhetőség)

Szépe György s. k. Klaudy Kinga s.k.
a MANYE elnöke a MANYE alelnöke

Gremsperger László s.k.
a Szervezőbizottság elnöke

A konferencia célja:

A XVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus házigazdája a Balassi Intézet, amely
a magyar kulturális diplomácia hazai központja, egyben az egyik legrégebbi olyan intézmény, ahol rendszeres magyar mint idegen nyelv oktatás folyik. A kongresszus címében is azt próbáljuk érzékeltetni, hogy a magyar nyelv anyanyelvként, idegen nyelvként és származásnyelvként – az európai kulturális hagyományok hordozójaként, valamint az EU egyik hivatalos nyelveként – a világ szinte minden pontján jelen van. Ennek a jelenlétnek a komplex vizsgálata pedig leginkább az alkalmazott nyelvészek feladata.
A kongresszus hagyományait tiszteletben tartva, valamint a Balassi Intézet és jogelődeinek hírnevét megalapozó magyar mint idegen nyelv tanítás jellegzetességeit is figyelembe véve, 16 téma köré rendeztük a kongresszus előadásait.

Tervezett témakörök:

1. Nyelvpolitika, nyelvi tervezés, nyelvi jogok
2. A magyar mint idegen és mint második nyelv
3. A kevéssé ismert nyelvek oktatása az Európai Unióban
4. A magyar diaszpóra nyelvi változásai
5. Idegen nyelvi nyelvpedagógia
6. Alkalmazott pszicholingvisztika
7. Alkalmazott szociolingvisztika
8. Funkcionális és kognitív nyelvészet
9. Alkalmazott szövegnyelvészet, stilisztika
10. Fordítástudomány
11. Kontrasztív nyelvészet
12. Lexikológia és lexikográfia, terminológia
13. Anyanyelvi nevelés
14. Kommunikáció- és médiatudomány
15. Interkulturális kommunikáció
16. Korpusznyelvészet, nyelvtechnológia

Tervezett kerekasztalok

• Tannyelv-politika
• A kétnyelvűség mint nyelvpedagógiai helyzet
• A terminológia aktuális kérdései
• Távoktatás, e-learning a nyelvoktatásban
• Tudományos és tudománytalan nézetek a magyar nyelv eredetéről

Figyelem!

A kongresszus szervezésével kapcsolatos minden tevékenység ELEKTRONIKUSAN, egy erre a célra kifejlesztett REGISZTRÁCIÓS FELÜLETen történik!

A regisztrációs felület elérhetősége 2007. nov. 15-től: www.bbi.hu (link: MANYE 2008)

Jelentkezési határidő a kongresszusra, valamint előadás megtartására: 2008. február 4.
Értesítés az előadás elfogadásáról: 2008. február 15.

Információ

Általános információ: anna.lorincz@bbi.hu

Technikai információ: tothg@mad.hu

Szakmai információ: orsolya.nador@bbi.hu

Telefon: (361)-381 5170 (a XVIII. MANYE kongresszus szervező irodája)

Részvételi díj

MANYE tagok részére:

2008. február 29-ig: 17 000 Ft
2008. március 21-ig: 19.000 Ft

Nem MANYE tagok részére:

2008. február 29-ig: 22.000 Ft
2008. március 21-ig: 25.000 Ft


A doktori iskolák beiratkozott, abszolutóriumot még nem szerzett hallgatóinak: 10.000 Ft

MANYE-tagság:
Aki szeretne belépni az egyesületbe, információt a következő címen kérhet:
Verebes Renáta; manye@kodolanyi.hu
Az egyesületről a MANYE honlapja: www.kjf.hu/manye tájékoztatja az érdeklődőket.

A részvételi díj a következőket foglalja magában:
• kongresszusi csomag
• publikációs lehetőség
• a kongresszus programfüzete
• fogadás
• az elfogadott összefoglalók gyűjteménye (elektronikusan)
• kávé, üdítő
• nemzetközi ételkóstoló

Az előadások megjelentetése:

• Az előadások anyagát megjelentetjük (a felajánlott papíralapú közlések mellett, részben papíron, részben elektronikus adathordozón).
• Kérjük, hogy az előadásokat Word formátumban (.rtf kiterjesztéssel) szíveskedjenek a kongresszus szervezőbizottságának 2008. május 31-ig eljuttatni.
• A formai követelmények megtalálhatók a MANYE honlapján (http://www.manye.pte.hu).

Szállásfoglalás:

A szállásfoglalás egyénileg történik. Tájékoztatót a szálláslehetőségekről a 2. körlevélben küldünk.

Étkezés:

• Étkezés a Balassi Intézet éttermében, valamint a közeli éttermek valamelyikében.
(Részletes tájékoztatás a 2. körlevélben.)

Lemondás:

2008. március 14-e előtti lemondás esetén a költségek 50%-át tudjuk visszatéríteni, ezt követően a befizetett összeg teljes egészében a kongresszus pénztárában marad.

Könyv és szoftver bemutató

Információ a kiállítók számára: ibolya.nagy@bbi.hu

A konferencia tervezett programja:

Regisztráció 2008. április 3. (csüt.) 9.00 – 13.00
Alkalmazott nyelvészeti tanszékvezetők értekezlete 2008. április 3. (csüt.) 11:00
A kongresszus megnyitása 2008. április 3. (csüt.) 14:00

Szekcióülések

2008. április 4. (péntek) de-du
2008. április 5. (szombat) de
Kerekasztalok 2008. április 3. (csüt.) délután 17:00-19:00
A fogadás időpontja 2008. április 3. (csüt.) 20:00
A MANYE tisztújító közgyűlésének időpontja 2008. április 4. (péntek) 18:00
Nemzetközi konyhaművészeti bemutató és kóstoló 2008. április 4. (péntek) 20:00
A kongresszus záróülése 2008. április 5. (szombat) 14:30


Fontos határidők:

A jelentkezési lap beküldési határideje 2008. február 4.
Összefoglalók beküldési határideje 2008. február 4.
Visszajelzés az előadás elfogadásáról 2008. február 15.
A részvételi díj befizetési határideje 2008. február 29. (emelt díj: márc. 21.)
Az étkezési díj befizetési határideje 2008. március 21.
Az előadások teljes szövegének eljuttatása 2008. május 31.