2012. szeptember 12.

Kedves MANYE tagok,

Ma éjjel eltávozott közülünk Szépe György tanár úr, a MANYE megalapítója, örökös elnöke. A hétfői választmányi ülésen már tudtuk, hogy nagybeteg, kórházban van. Pedig a XXIII. kongresszus rendezéséhez még adott tanácsokat, például kicsit tréfálkozva azt javasolta, hogy a kongresszus címe „Budapesti tavasz” legyen. Ezt a tavaszt ő már nem érhette meg, pedig megígérte, ha egészsége engedi, a záró plenárison beszélni fog az alkalmazott nyelvészet elmúlt 50 évéről. A XX. MANYE Kongresszuson, amikor egyesületünk történetére tekintett vissza, előadását így fejezte be „Köszönöm a résztvevők türelmét, amellyel meghallgatták valószínűleg legutolsó előadásomat ebben a számomra annyira kedves egyesületben”. Sajnos igaza lett, tényleg az utolsó előadása volt. Nemcsak a MANYE alapító elnökétől, a magyar és a nemzetközi nyelvtudomány kiemelkedő egyéniségétől búcsúzunk, hanem olyasvalakitől, aki mindannyiunk életében meghatározó szerepet játszott: témavezetőként, mesterként, barátként, állandóan új utak keresésére ösztönző, igaz emberként.

Emlékét örökre megőrizzük.

Klaudy Kinga

A MANYE elnökeDear Friends,

I learn with great sadness that Professor Szepe passed away. At this moment, I remember with indebtness that Gyorgy Szepe is the person which initiated and monitored the publication of my book in Hungarian language. He was, for a long period, one of the most active in Hungarian linguistics. I am sure that.many people took the benefit of his help.

He remains in my memory,

Solomon MarcusDenis Cunningham, a FIPLV főtitkára:

Dear Colleagues

It is with great sadness that I share the news that Professor György Szépe, former FIPLV Secretary General, has passed away.

He was actively involved in FIPLV in the 1980s and was a member of the original group to found Linguapax in Kiev in 1987, representing FIPLV on this international organisation for some years.

He was also a key member in the organisation of the 1991 FIPLV World Congress in Pécs, when Secretary General of FIPLV. He was my predecessor in this role and became an invaluable mentor in many aspects of the position.

He was also a friend.

We in FIPLV extend our sincere condolences to the members of the Hungarian Association for Applied Linguistics & Language Teaching (HAALLT), or MANYE, as well as to the many educators he prepared or affected in Hungary and elsewhere.

We shall miss him as a gifted educator, supreme linguist, delightful individual and loyal friend.

Kind regards

Denis
Denis Cunningham, FACE
Secretary General
Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes (FIPLV)
Linguapax Advisory Board Member and
Teacher Consultant, Mater Christi College (Belgrave)Cs. Jónás Erzsébet, Nyíregyházi Főiskola:

Megdöbbenéssel és szomorú szívvel olvastam a gyászhírt Szépe György tanár úr elhunytáról. Bölcsességére, minden részletre és minden ügyetlenül mozgó fiatalra is figyelő tekintete nagyon fog hiányozni ezekben a rendkívül nehéz, felsőoktatást szétziláló időkben.

Nyíregyháza különösen sokat köszönhet Szépe tanár úrnak. Székely Gábor, Répási Györgyné, Mihalovics Árpád, és jómagam habilitációja, Éva Erzsébet Phd-képzése az Ő segítsége nélkül sokkal göröngyösebb úton valósult volna meg. Az oroszosok közül Bakonyi István, Lengyel Zsolt, Huszár Ágnes, Hidasi Judit s még gondolom, sokan mások élvezhették következetesen precíz, ugyanakkor mindig emberségesen nagyvonalú irányító, tudományszervező és -patronáló jóakaratát.

Papp Ferenccel együtt nagy szolgálatot tettek a háború utáni két-három nemzedék tudományos pályára irányításában, s életükkel mindvégig mintát adtak számukra a szakmai és erkölcsi tisztesség követésére.

Emlékét a nyíregyházi nyelvészek tisztelettel megőrzik, s a Tőle tanult nyelvészeti magatartást követni és ápolni fogják.

Fájó szívvel búcsúzik Tőle valamennyiünk nevében:

Cs. Jónás Erzsébet