Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete
Hungarian Association of Applied Linguists and Language Teachers

TAGSÁGI INFORMÁCIÓK

A tagsági belépési nyilatkozat (Itt letölthető)

A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete célja elősegíteni és támogatni az alkalmazott nyelvészet minden ágának művelését, oktatását és kutatását, főként a nyelvoktatásét - beleértve a magyarnak anyanyelvként és idegen nyelvként való oktatásáét. E célkitűzés magába foglalja általában a nyelvek használatával, a nyelvoktatással és nyelvtanulással kapcsolatos kutatásokat, oktatást, képzést és továbbképzést. Az egyesület képviselni kívánja a magyarországi alkalmazott nyelvészet, nyelvoktatás és a nyelvoktatók érdekeit belföldön és külföldön. Tudatosítani kívánja a magyar társadalom minden rétegében az anyanyelv és használata, valamint az idegen nyelvek tanulásának és ismeretének fontosságát. Saját eszközeivel is nyilvánosságra kívánja hozni és terjeszteni a nyelvek tanulásával és tanításával kapcsolatos információkat, dokumentumokat és szakmai közleményeket.

Az egyesület rendes tagja lehet minden alkalmazott nyelvész és nyelvtanár, aki az egyesület célját elfogadja, és annak érdekében kíván munkálkodni.

Az egyesület minden tagjának joga és kötelezettsége, hogy részt vegyen a közgyűlés munkájában. A szavazati joggal rendelkező tagok javaslatot tehetnek a választmány tagjainak személyére.

Az egyesület minden tagjának joga, hogy részt vegyen az egyesület által szervezett programokban, az egyesület által meghatározott feltételekkel bekapcsolódjon az egyesület tudományos, kutatási, oktatási munkájába részesüljön az egyesület által kiadott, elkészített kiadványokból megismerje az egyesület által végzett tudományos munka és kutatómunka eredményeit.

A MANYE tagjai egyúttal a FIPLV (Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes) tagjai is egyben.

A TAGDÍJ

A tagdíjat belépéskor, illetve minden év február 15-ig kell befizetni. A tagdíj éves összege 4500 Ft.

A tagdíjat az alábbi számlaszámra kell banki vagy postai átutalással befizetni:

ERSTE BANK HUNGARY RT.
11654005 - 04640300 - 54000006

A befizetett tagdíjakról számlát utólag állítunk ki. Intézményi fizetés esetén a titkárság címén (Verebes Renáta; Telefon: 22/543-311, E-mail: manye@kodolanyi.hu) kérhető díjbekérő.

Tagsági adatlap 2012 itt letölthető!

Tagsági adatlap 2013 itt letölthető!

SZOLGÁLTATÁSOK

A 2003. évtől a MANYE kiépítette a tagsági adatbázist, és elektronikus levelezőrendszert működtet, amely fontos lépés a tagsággal való kapcsolattartás modernizálásában.

A MANYE honlapja (www.kjf.hu/manye) nyilvános, mindenki számára elérhető, és naprakész információkat biztosít az oktatók és kutatók számára.

A szervezett szakmai programok nagy nyilvánosság számára biztosítanak tájékozódási lehetőséget, nem csak a programokon történő személyes részvételen keresztül, de elektronikus formában küldött tájékoztatók, valamint a honlapon történő elérhetőségük következtében.

A Modern Nyelvoktatás című folyóiratot 2003. évtől az egyesület minden tagja megkapja. Ez azért lényeges, mert az egyesület célkitűzéseivel összhangban jelentős szakmai információs szolgáltatást jelent a tagok számára. A Modern Nyelvoktatás a nyelvek használatával, a nyelvoktatással és nyelvtanulással kapcsolatos kutatásokról, oktatásról, képzésről és továbbképzésről is jelentet meg tanulmányokat. Az egyesületi folyóirat az egyesületi hírek révén tájékoztatja a nyelvészeket és nyelvoktatókat a magyarországi alkalmazott nyelvészet, nyelvoktatás és a nyelvoktatók érdekeiről és érdekvédelméről. Tudatosítani kívánja az anyanyelv és használata, valamint az idegen nyelvek tanulásának és ismeretének fontosságát. Nyilvánosságra kívánja hozni és terjeszteni a nyelvek tanulásával és tanításával kapcsolatos információkat, dokumentumokat és szakmai közleményeket.

A MANYE minden évben, változó helyszíneken megrendezi az országos Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszust, ezenkívül más szakmai rendezvényekkel áll a tagság és az érdeklődők rendelkezésére. Rendszeresen szakmai vitaüléseket szervez az ELTE Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén.