Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete
Hungarian Association of Applied Linguists and Language Teachers


MANYE választmányi tagok 2002-2008-ig

MANYE választmányi tagok - 2008.

Név

E-mail

Ablonczyné Mihályka Lívia

ablne@sze.hu

Bakonyi István

bakonyi@sze.hu

Bárdos Jenő

bardos@almos.vein.hu

Bartha Magdolna

bm@mail.kodolanyi.hu

Bassola Péter

bas5326@ella.hu
bassola@lit.u-szeged.hu

Békési Imre

bekesii@jgytf.u-szeged.hu

Benő Attila

sztanyi@eme.ro

Bódi Zoltán

bodi.zoltan@uranos.kodolanyi.hu

Borgulya Istvánné

borag@ktk.pte.hu

Cs. Jónás Erzsébet

jonase@zeus.nyf.hu

Drescher Attila

drescher@mad.hu

Fóris Ágota

aforis@t-online.hu

Gecső Tamás

gecsoet@ludens.elte.hu

Gósy Mária

gosy@nytud.hu

Gúti Erika

gutie@btk.pte.hu

Heltai Pál

heltai@gtk.gau.hu
heltai.pal@fibermail.hu

Hidasi Judit

hidasi.judit@kkfk.bgf.hu

Huszár Ágnes

huszar1a@freemail.hu

Károly Krisztina

karolyk@ludens.elte.hu

Kiss Gábor

kissgabo@tintakiado.hu

Kiefer Gábor

kiefer@fulo.sote.hu

Klaudy Kinga

kklaudy@ludens.elte.hu

Kurtán Zsuzsa

kurtanzs@almos.vein.hu
kurtanzs@btk.uni-pannon.hu

Lengyel Zsolt

lengyelz@almos.vein.hu
lengyelz@btk.uni-pannon.hu

Nádor Orsolya

nadororsolya@krea.hu

Nagyné Sulyok Hedvig

sulyok@jgypk.u-szeged.hu

Novotnyné Vágási Margit

vagasim@ektf.hu

Prószéky Gábor

proszeky@morphologic.hu

Rébék Nagy Gábor

rng@externet.hu

Sárdi Csilla

csilla@mail.kodolanyi.hu

Simigné Fenyő Sarolta

nyefenyo@gold.uni-miskolc.hu

Stephanides Éva

stepheva@mail.kodolanyi.hu

Sturcz Zoltán

sturcz@nyi.bme.hu
gtk-dekani@gtdh.bme.hu

Szabómihály Gizella

szmihalyg@stonline.sk
grammads@real-net.sk

Székely Gábor

szekelygaborster@gmail.com

Szépe György

szepe.gyorgy@chello.hu

Szőllősy-Sebestyén András

szsa@itm.bme.hu

Tóth Szergej

toth@jgypk.u-szeged.hu

Váradi Tamás

varadi@nytud.hu

Állandó meghívottak:

 

Farkas Mária

mfarkas@umb.u-srtasbg.fr

Vermes Albert

vermes@ektf.hu

Végh-Fata Ildikó

fataildi@freemail.hu