Tanulmányok

Közlemények

Megemlékezések

Események

Könyvismertetések

Rezümék
Szerkesztőség
Angol rezümé
Szerkesztőség
Francia rezümé
Szerkesztőség
Német rezumé

2005. ÉVFOLYAM - 3-4. SZÁM

Szerkesztőség: Felhívás a Klebelsbergi iskolákhozGróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter, a XX. század első felének legjelentősebb kultúrpolitikusa. Ő terjesztette az országgyűlés elé és fogadtatta el „az 1926. évi VII. tc. a mezőgazdasági népesség érdekeit szolgáló népiskolák létesítéséről és fenntartásáról” szóló törvényt, amelynek értelmében  öt év alatt több mint 5000 oktatási objektumot (tantermet és tanítólakást) kellett felépíteni főként az ország keleti, déli területein. E törvényhez a VKM által kiadott végrehajtási utasítás nagyon határozottan rendelte el, hogy az új objektumokat a minisztérium által kijelölt melyik tanyákon és községekben kell felépíteni a központilag kidolgozott és kiadott, jellegzetes  építési normák és tervek alapján.

A megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet nagyobb részét az állam, a törvény által létrehozott Országos Népiskolai Alappal biztosítva vállalta, más részét a helyi érdekeltségekre rótta ki.
A nemzet példátlan áldozatkészségéből induló munka nagy lendülettel folyt, hiszen már az indulás évének októberében átadtak 361 külterületi iskolát és „Az 5000. népiskola ünnepélyes felavatása a kormányzó, Horthy Miklós és a kultuszminiszter, Klebelsberg Kuno jelenlétében 1930. október 25-én 14 órakor a zsúfolásig megtelt tornacsarnokban megtörtént.” − tudósíthatott az örömteli hírről a Szegedi Új Nemzedék című újság.

Idén, 2005-ben már 75 éve, hogy mindez történt.
Mindez a mi iskolánkban történt Szegeden a Rókusi Iskolában. Az új iskolaépület átadásával szimbolikusan felavatták az előző öt évben épült ötezer objektumot is. „ ... az alföldi népnek, a tanyák világának, az Alföld falvainak és falu-városainak, meg nagy metropolisainak...” létszükséglete volt jövője építéséhez ezekre a beruházásokra − hangsúlyozta ünnepi beszédében Klebelsberg Kuno,  kultuszminiszter.
A magyar tanügy történetének e példátlanul jelentős eseményére iskolánk bejáratának előcsarnokában elhelyezett márványtáblák emlékeztetnek.

Iskolánk tehát az 5000. objektuma e gigantikus méretű iskolaépítési programnak.
Méltóképpen szeretnénk emlékezni a hajdani eseményekre és az eltelt háromnegyed évszázadunkra.
Mindenek előtt szeretnénk felkutatni a többi 4999 „objektumot” !
Tudjuk, hogy sok közülük  − főként a körzetesítés következtében − mára már az enyészeté lett. Talán vannak még hírmondók, akik emlékeznek létrejöttükre, virágzásukra és működésük végnapjaira, utoljára ott működő tanítóikra!?
Vajon hogyan hasznosultak a masszív építmények bezárásuk után?

Kérjük az illetékes önkormányzatokat, amelyek területén utoljára működtek ilyen intézmények, adjanak hírt, mikor zárták be, hányan jártak oda utoljára, ki volt az utolsó tanító, mi lett az iskolával?
Kérjük a már bezárt klebelsbergi-iskolákban tanító tanítókat, írjanak rövid beszámolót, küldjenek fényképeket a hajdani iskola életéről!
Kérjük a volt tanítványokat, számoljanak be diákkori emlékeikről, amik ezekhez a klebelsbergi-iskolákhoz fűződnek!
Természetesen kérünk valamennyi ma is működő olyan iskolát, akik az 5000 „testvér” valamelyikeként ápolja a klebelsbergi hagyományokat és 2005-ben hajlandó velünk együtt ünnepelni és közösen emlékezni!
A hiteles dokumentumok gyűjteményét szeretnénk kiállítani, közkinccsé tenni.
2005-ben, az évforduló, az ünneplés jegyében sok-sok rendezvényt szerveztünk és szervezünk iskolánkban. Róluk bővebben honlapunkon találhatók pontos információk.  Külön szeretnénk kiemelni október 12-ét, amikor egész napos Klebelsberg Emlékülésre kerül sor  a Városháza dísztermében. Ennek keretében délelőtt tudományos előadások hangzanak el a klebelsbergi oktatáspolitikáról, délután pedig az országos felhívásra jelentkezett iskolák bemutatkozása történik.
Ezzel párhuzamosan a benevezett klebelsbergi iskolák csapatainak játékos vetélkedője folyik majd (a versenyfelhívást ugyancsak mellékeljük).
Este pedig ünnepi szentmise lesz a Dómban, ahol a Rókus Gyermekkar és iskolánk tanulói is közreműködnek, majd az altemplomban és a Dóm téren koszorúzásra kerül sor.
Minden segítő, együttműködő jelentkezését várjuk az alábbi címeken:

Rókusi  Általános Iskola
Kókai  Gyula - igazgató
6724 Szeged,  Kossuth  Lajos  sgt.  37.
Telefon/fax:  62/541-500 ;  62/541-501
E-mail:  rokus@rokus-szeged.sulinet.hu
Honlap:  www.rokus-szeged.sulinet.hu

Kapcsolattartó tanár:
Juhász  Nándor
juhasz@rokus-szeged.sulinet.hu

Készítette