Tanulmányok

Közlemények

Megemlékezések

Események

Könyvismertetések

Rezümék
Szerkesztőség
Angol rezümé
Szerkesztőség
Francia rezümé
Szerkesztőség
Német rezumé

2005. ÉVFOLYAM - 3-4. SZÁM

Jáki László: Kardos Pál /Szerk. Kardos Pálné, Ordasi Péter, Rozgonyi Éva. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Bp., 2004. - 152 p.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Tudós tanár - tanár tudós című sorozata Eötvös Lorándnak arra a koncepciójára épül, hogy az igazi tanár csak akkor hatékony, ha a maga "tanszakát" egyúttal tudományos szinten is műveli. Ez fogalmazódik meg az 1881. évi gimnáziumi tantervi utasításban, miszerint "csak, aki bőviből teheti, nyújthat valóban életreszólót..."

Ennek jegyében került kiadásra a Finánczy Ernő, Német László, Fülep Lajos, s még közel 20 tudós tanár életét és tudományos munkásságát bemutató füzetsorozat. Ennek utóbbi kötete egy neves, de a neveléstörténet fő sodrától távolabbeső zenepedagógus, Kardos Pál életművének bemutatására vállalkozik. Kardos Pál 1927-ben született. Életútját alapvetően meghatározzák a nagykőrösi református tanítóképzőben eltöltött évek. Amint azt a füzet bevezető tanulmányában olvashatjuk, „A nagykőrösi intézet formálta őt minden szellemi értékre fogékony művészi hatásokra érzékeny, a tanítványaiért szívvel-lélekkel küzdő pedagógussá.”

További életének főbb állomásai: kántortanító Rákospalotán, zenetanár, majd karigazgató a Miskolci Nemzeti Színházban, docens a szegedi tanárképző főiskolán, majd a kecskeméti Kodály Zeneiskola tanára. Élete tükrözi a korszakot: sikerek és kudarcok, harcok a bürokráciával és az érdektelenséggel, nemzetközi elismerések és méltatlan mellőzések, de közben csodálatos pedagógiai-zenei eredmények. Országosan és nemzetközileg is elismert kórussikerek, Liszt Ferenc-díj, külföldi szakemberek látogatásai és elismerései csak a felszínt jelentették. Az igazi sikert tanítványainak felszabadult öröme jelentette, akik „egyszerre élték át az éneklés felszabadult örömét, ugyanakkor boldogan vállalták a minőségi munka fegyelmét”.

A második fejezet részleteket közöl Kardos Pál írásaiból, tanulmányaiból. Kardos Pál a zenepedagógia XX. századi kimagasló képviselőjét bemutató munkát az ének és zenetanítás iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.

Készítette